سعید فروغی

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان غیردولتی  علامه طباطبایی با کسب رتبه های درخشان در مرحله نخست المپیاد علمی  متوسطه  دوره دوم موفق به  راه یابی به مرحله دوم این مسابقات گردیدند اسامی دانش آموزان به شرح ذیل اعلام میگردد:دانش آموزان پایه دهم دبیرستان غیردولتی  علامه طباطبایی با کسب رتبه های درخشان در مرحله نخست المپیاد علمی  متوسطه  دوره دوم موفق به  راه یابی به مرحله دوم این مسابقات گردیدند اسامی دانش آموزان به شرح ذیل اعلام میگردد:

بنیامین شهرآبادی  قبولی در مرحله نخست المپیاد فیزیک
سید پوریا سادات باغدار  قبولی در مرحله نخست  المپیاد کامپیوتر

دانش آموزان پایه هفتم -هشتم و نهم دبیرستان غیردولتی  علامه طباطبایی با کسب رتبه های درخشان در مرحله نخست المپیاد علمی موفق به  راه یابی به مرحله دوم این مسابقات گردیدند اسامی دانش آموزان به شرح ذیل اعلام میگردددانش آموزان پایه هفتم -هشتم و نهم دبیرستان غیردولتی  علامه طباطبایی با کسب رتبه های درخشان در مرحله نخست المپیاد علمی موفق به  راه یابی به مرحله دوم این مسابقات گردیدند اسامی دانش آموزان به شرح ذیل اعلام میگردد

معید حسینی مقدم دانش آموز پایه هفتم  قبولی در المپیاد علوم
سینا خداپرست دانش آموز پایه هفتم  قبولی در المپیاد علوم
سیدمتین مختارزاده دانش آموز پایه هفتم  قبولی در المپیاد علوم
مازیار مهربان  دانش آموز پایه هفتم  قبولی در المپیاد علوم
مهدی نیکفر  دانش آموز پایه هفتم  قبولی در المپیاد علوم
امیررضا ابوعطا دانش آموز پایه هشتم  قبولی در المپیاد علوم
ارشیا بهرامی دانش آموز پایه هشتم  قبولی در المپیاد علوم
سیدامیرطه صدیق ابوالفتح  دانش آموز پایه هشتم  قبولی در المپیاد علوم
عرشیا عرفانیان پاسبان دانش آموز پایه هشتم  قبولی در المپیاد علوم
سهیل میرزائی دانش آموز پایه هشتم  قبولی در المپیاد علوم
شاهین فائزی رازی دانش آموز پایه نهم قبولی در المپیاد علوم
آرین فلاح راد دانش آموز پایه نهم  قبولی در المپیاد علوم
ارشیا کمالی اصل دانش آموز پایه نهم قبولی در المپیاد علوم
محمدصدرا مقدم دانش آموز پایه نهم قبولی در المپیاد علوم
سیدسینا موسوی دانش آموز پایه نهم   قبولی در المپیاد علوم
ارشیا همایون فرد دانش آموز پایه نهم   قبولی در المپیاد علوم

صفحه1 از27