شنبه, 24 اسفند 1398 12:44

نکاتی در خصوص فعل مضارع

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کانال دبیرستان علامه مشهد, [28.02.20 23:52]
☀️نکاتی در خصوص فعل مضارع2⃣
????????
3⃣نکته 3 : ترجمه فعل مضارع

?در ترجمه فعل مضارع معمولاً از « می » استفاده می کنیم :

?أنَا أکتُبُ : من می نویسم

?نحنُ نَأکُلُ : ما می خوریم

?هوَ یَسمَعُ : او می شنود

?أنتَ تَعلَمُ : تو می دانی

?دقّت کنید فعل مضارع برای زمان حال یا آینده است و آن را به صورت ماضی استمراری ترجمه نکنید :
?????
?من می نویسم (مضارع)
?من می نوشتم (ماضی استمراری)
?ما می خوریم (مضارع)
?ما می خوردیم (ماضی استمراری)

??⚾️?⚾️?⚾️

4⃣نکته 4 : آخرِ فعل مضارع

?در آخرِ فعل مضارع چهار علامت مهم وجود دارد که هر کدام مفهوم خاصّی دارد :

⬅️1. « ونَ » در آخرِ فعل مضارع علامتِ « جمعِ مذکّر » است یعنی کار را « بیش از دو مرد » انجام داده اند :

✅یکتُبونَ : می نویسند (چند مرد)

✅تسمَعونَ : می شنوید (شما چند مرد)

⬅️2. « نَ » در آخرِ فعل مضارع

? علامتِ « جمع مؤنّث » است ، یعنی کار را « بیش از دو زن » انجام داده اند :
✅یرجِعنَ : بر می گردند (چند زن)
✅تکتُمنَ : پنهان می کنید (چند زن)

⬅️3. « انِ » در آخر فعل مضارع

? علامتِ « مُثَنّیٰ » است یعنی کار را دو نفر انجام داده اند :

✅یجلِسانِ : می نشینند - دو نفر

✅هما یَلعَبانِ : آن دو بازی می کنند

✅الْبِنتانِ تَشرَبانِ : دو دختر می نوشند

✅یا وَلَدانِ ! إلیٰ أینَ تَذهَبانِ ؟ :
ای دو پسر ، به کجا می روید ؟

⬅️4. « ین » در آخر فعل مضارع ،

? مخصوصِ « أنتِ » (= تو مؤنّث) است :
✅تعلَمینَ : می دانی (تو یک زن)
✅تسأَلینَ : سؤال می کنی (تو یک یک زن)

?پس به طور خلاصه نکته 4 این بود :

?در آخر فعل مضارع :
? « ونَ » : چند مرد
? « نَ » : چند زن
?« انِ » : دو نفر
? « ینَ » : تو یک زن
????????

?صرف فعل مضارع باضمیر وترجمه
#عربی #هشتم
✅ من درسم را می نویسم.
?انا اَڪتبُ دَرسی

✅تودرست را می نویسی
?انتَ تڪتبُ درسُڪَ (مفرد مذکر)
?انتِ تڪتبینَ درسُڪِ (مفرد مونث)

✅اودرسش را می نویسد
?هوَ یڪتبُ درسَه (مفرد مذکر)
?هیَ تڪتُبُ درسها (مفرد مونث)

✅مادرسمان را می نویسیم
?نحنُ نڪتُبُ دَرسٰنا

✅ شمادرستان را می نویسید
?انتما تڪتبانِ دَرسڪما
(مثنی مذڪر ومونث)
?انتم تڪتبونَ درسڪم (جمع مذڪر)
? انتنَ تَڪتبنََ درسڪُنَّ (جمع مونث)

✅آنها درسشان را می نویسند
?هما یڪَتبا نِ درسهما(مثنی مذڪر)
?هما تڪتبتاٰنِ درسهُما (مثنی مونث)
?هم ْ یڪتبونَ دَرسُهم (جمع مذکر) ?هنَ یڪتُبنَ دَرسُهنَ (جمع مومونث)

? نکاتی درباره مکالمه و ترجمه

✅ 1- فعلها قبل از اسمهاي مثني و جمع به شكل مفرد مي‌آيد ، اما در ترجمه ان بايد به صورت جمع به كار برد : كتب الطلاب : دانش آموزان نوشتند .
✅ 2- در پايان جمله ي اسميه ي فاقد فعل از فعل ربطي ( است ) و مشتقات آن استفاده مي‌كنيم : المؤمن صبور : مؤمن صبور است
✅ 3- در ترجمه كلماتي كه نكره هستند از ( يك ) يا ( ي ) وحدت استفاده مي‌كنيم :
رأيتُ عصفوراً علي الغُصْنِ :‌ گنجشكي را بر روي شاخه ديدم .
يك گنجشك را بر روي شاخه ديدم.
✅ 4-صفت در زبان فارسي به صورت مفرد ترجمه مي‌شود اگر چه در زبان عربي مفرد نباشد :‌
التلميذه المجتهده : دانش آموز كوشا .
التلميذتان المجتهدتان : دانش آموزان كوشا .
التلميذات المجتهدات ، التلاميذ المجتهدون : دانش آموزان كوشا
✅ 5- برای ایجاد معنی داشتن از لِ ، عند ، لدي استفاده می کنیم..
يا ليت لنا ثروةَ قارونَ : اي كاش ثروت قارون را داشتيم .
عندي كتابٌ : كتابي دارم .
لهُ درسٌ : درس دارد
لَدَیکَ صَدیقٌ وَفي : دوست با وفایی داری.
✅ 6- انواع من و ما موصول عام
من : به معني كسيكه : أحْسِنْ اِلي مَنْ عَلَّمَتْك حرفاً
ما : چيزي كه- آنچه كه :‌ انفق بما عندك في سبيل الله .
اسم استفهام
من : چه كسي : من هو ؟
ما : چه چيزي : ما هذا ؟
اسم شرط
من : هر كس : مَنْ يعملِ الخيرَ ينتفعْ به .
ما : هر چه : ما تفعلْ في السرِّ يعلمْه الله .
حرف نفي
ما : قبل از ماضي بيايد ، منفي می كند ، ما كتب : ننوشت
✅7- مي‌توان (مصدر ) را به صورت فعل ترجمه كرد :
قصدت الرجوع الي المكتبة :‌ خواستم به كتابخانه برگردم .
✅ 8 -در ترجمه ي ضماير منفصل منصوب كه در آغاز جمله به كار مي‌روند از كلماتي نظير (تنها ، فقط .... ) استفاده مي‌كنيم . اياك نعبد : تنها ( فقط ) تو را مي‌پرستيم.
✅9- هر گاه اسم بعد از اسم اشاره ( ال ) داشته باشد ، اسم اشاره بصورت مفرد ترجمه مي‌شود و هر گاه بدون ( ال ) باشد ، اسم اشاره طبق صيغه خود ترجمه مي‌شود :
هذه الاشجار باسقة : اين درختان بلند هستند .
هذه الطالبة مجتهدة : اين دانش آموز كوشا است .
هولاء الطالبات مجتهدات : اين دانش آموزان ، كوشا هستند .
هولاء طلاب : اينها دانش آموز هستند .

کانال دبیرستان علامه مشهد, [28.02.20 23:52]
هذا فلاح :‌ اين كشاورز است .
هذان عالمانِ : اینها دانشمند هستند.
✅ 10- براي ترجمه ي اسمهاي تفضيل که بر وزن أفعَل هستند :
الف- اگر بعد از اسم تفضيل حرف جر (مِنْ ) باشد به صورت تفضيلي ( تر ) ترجمه مي‌شود :
أليس في المجلس اكبرُ مِنك : آيا در مجلس بزرگتر از تو نيست .
ب- و اگر همراه ( مِن ) نيايد معمولاً به صورت صفت عالي ترجمه مي‌شود : احسن كتاب : (بهترين كتاب)
✅ 11- یعضی از فعل ها همراه حرفي به كار مي‌روند كه در هنگام ترجمه به فارسي نيازي به ترجمه آن حروف نيست :
سَخَر من : مسخره كرد ‌،
حَصلَ علي : به دست آورد ،
جاء بـِ : آورد
شَعَر بـ : متوجّه شد ، احساس كرد قَرُب مِن : نزديك شد
عَزم علي : تصميم گرفت
بَعد عن : دور شد ،
أخذ بـ : گرفت ،
بَحَثَ عن : جستجو كررد
شَعر الرجلُ بِالندمِ : مرد احساس پشيماني كرد .
✅ 12- (سَ- سَوفَ ) حرف استقبال ناميده مي‌شود بر سر فعل مضارع مي‌آيد ، درترجمه آن بايد ( خواهد ) و مشتقات آن را ذكر نمود . مانند : سَيَجْلِسُ :‌خواهد نشست

مشاهده 133 مرتبه
محتوای بیشتر در این بخش: درس عربی پایه هشتم »

نظر دادن