پنج شنبه, 29 اسفند 1398 21:51

درس عربی پایه هشتم

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

عربی پایه هشتم متوسطه دوره اول
معلم : جناب اقای وارسته
توضیحات مهم درس عربی پایه هشتم

(أنٓآ غٓسٓلتُ قٓمیصی(أغسِلُ
(من پیراهنم را شستم(می شویٓم

ترجمه متن درس هشتم عربی هشتم
تَخرُجُ عُصْفورَةٌ مِنْ عشُّها فی مَزرَعَةٍ کَبیرَةٍ وَ تَقولُ لِفِراخِها:گنجشکی ازمزرعه بزرگی خارج می شود وبه جوجه هایش می گوید.
یا فِراخی، عَلَیکُنَّ بِمُراقَبَةِ حَرَکاتِ صاحِبِ الْمَزرَعَةِ. ماذا یَقولُ وَ یَفعَلُ ؟
ای جوجه های من بایدمراقب حرکات صاحب مزرعه باشید.چه می گوید وچه می کند
الْفَرْخُ الأوَّلُ: صاحِبُ الْمَزرَعَةِ مَعَ جارِهِ یَذهَبانِ إلَی شَجَرَتَینِ وَ یَجلِسانِ بَینَهَمُ.
جوجه اول:صاحب مزرعه باهمسایه اش به طرف دودرخت می روند وبینشان می نشینند
الْفَرْخُ الثّانی: زَوجَةُ صاحِبِ الْمَزرَعَةِ وَ جارَتُها تَذهَبانِ إلی نَفْسِ الشَّجَرَتَینِ.
جوجه دوم:زن صاحب مزرعه وهمسایه اشبه طرف همان دو درخت می روند.
الْفَرْخُ الثّالِثُ: الْجیرانُ یَجلِسونَ عَلَی الْیَمینِ. جوجه سوم:همسایگان مرد درسمت راست می نشینند.
الْفَرْخُ الأوَّلُ: الْجاراتُ یَجْلِسْنَ عَلَی الْیَسارِ. جوجه اول:همسایگان زن درسمت چپ می نشینند.
الْفَرْخُ الثّانی: مَا الْخَبَرُ؟ ماذا یَفعَلونَ؟ أ هذِهِ ضیافَةٌ؟جوجه دومی:چه خبراست؟چه کارمی کنند؟
الْفَرْخُ الثّالِثُ: النِّساءُ یَجلِبْنَ الطَّعامَ وَ الْخُبْزَ وَ یَجلِسْنَ جَنْبَ الْمائِدَةِ.جوجه سوم:زنان غذاونان می آورند وکنارسفره می نشینند.
الْفَرْخُ الْاوَّلُ: الرِّجالُ یَجمَعونَ الْحَطَبَ وَ یَجلِبونَ الْماءَ وَ بَعْدَ ذٰلِکَ یَلْعَبونَ.
جوجه اول:مردان هیزم جمع می کنند وآب می آورند وبعدازآن بازی می کنند.
تَرجِعُ الْأُمُّ وَ تَسألُ فِراخَها: «ماذا حَدَثَ ؟»مادربرمی گردد وازجوجه هایش می پرسد:چه اتفاقی افتاده است؟
الْفَرْخُ الثّانی: صاحِبُ الْمَزرَعَةِ طَلَبَ الْمُساعَدَةَ مِنْ جیرانِهِ لِجَمْعِ الْقَمْحِ. عَلَینا بِالْفِرارِ.
جوجه دوم:صاحب مزرعه ازهمسایگانش برای جمع آوری گندم کمک خواست.باید فرارکنیم
أمُّ الْفِراخِ: لا؛ نَحْنُ فی أمانٍ فی عُشِّنا.مادرجوجه ها:نه،ما درلانه یمان درامان هستیم
فِی الْیَومِ الثّانی تَخْرُجُ الْعُصْفورَةُ مِنَ الْعُشِّ وَ تَقولُ لِفِراخِها:درروز دوم گنجشک از لانه خارج می شود وبه جوجه هایش می گوید:
عَلَیکُنَّ بِالْمُراقَبَةِ؛ إضاعَةُ الْفُرصَة غُصَّةٌ . بایدمراقب باشید.ازدست دادن فرصت غم واندوه است.
بَعْدَ رُجوعِ الْامِّ قالَ الْفَرْخُ الثّالِثُ:بعدازبرگشت مادرجوجه سوم گفت:
صاحِبُ الْمَزرَعَةِ طَلَبَ الْمُساعَدَةَ مِنْ أقْرِبائِهِ لِجَمْعِ الْمَحصولِ. عَلَینا بِالْفِرارِ
. صاحب مزرعه ازنزدیکانش برای جمع محصول کمک خواست بایدفرارکنیم
أمُّ الْفِراخِ : نَحنُ فی أمانٍ.مادرجوجه ها:ما در امنیت هستیم
فِی الْیَومِ الثّالِثِ:درروزسوم
الْفِراخُ: سَمِعْنا أنَّ صاحِبَ الْمَزرَعَةِ یَقولُ سَأبدَأُ بِجَمْعِ الْقَمحِ بِنَفْسی غَداً.
جوجه ها:شنیدیم که صاحب مزرعه می گوید فرداخودم جمع آوری گندم راشروع خواهم کرد
خافَتْ أمُّ الْفِراخِ وَ قالَتْ: «الْآنَ عَلَینا بِالْمُهاجَرَةِ.الْفِراخُ یَسْألْنَ أُمَّهُنَّ: «لِماذا عَلَینا بِالْمُهاجَرَةِ ؟!
هوَ وَحیدٌ وَ بِلا صَدیقٍ .جوجه ها ازمادرشان پرسیدند:چرابایدمهاجرت کنیم؟اوتنها وبدون دوست است!
الأُمّ: عِندَما یَعْتَمِدُ الإنسانُ عَلَی غَیرِهِ؛ لا یَفعَلُ شَیئاً مُهِمًّ؛ وَ عِنْدَما یَعْتَمِدُ عَلَی نَفْسِهِ؛ یَقدِرُ عَلَی کُلِّ شَیءٍ
مادر:هنگامی که انسان بردیگران اعتمادمیکندچیزمهمی راانجام نمی دهد.وهنگامی که بر خودش اعتمادمی کند(تکیه می کند)برهرچیزی توانا است(قادراست)

مشاهده 2167 مرتبه

رسانه

نظر دادن