عربی هشتم (8)

سه شنبه, 23 ارديبهشت 1399 11:25

قواعد عربی پایه هفتم و هشتم و نهم

چهارشنبه, 20 فروردين 1399 12:19

ترجمه متن درس ۹ عربی پایه هشتم

چهارشنبه, 06 فروردين 1399 09:35

عربی پایه هشتم درس 8

سه شنبه, 05 فروردين 1399 10:22

عربی پایه هشتم

شنبه, 02 فروردين 1399 13:01

درس عربی پایه هشتم

پنج شنبه, 29 اسفند 1398 21:51

درس عربی پایه هشتم

پنج شنبه, 29 اسفند 1398 21:00

درس عربی پایه هشتم

شنبه, 24 اسفند 1398 12:44

نکاتی در خصوص فعل مضارع