بانک نمونه سوال پایه های هفتم، هشتم ، نهم ،  دهم، یازدهم، دوازدهم و پیش دانشگاهی - دبیرستان علامه طباطبائی مشهد
مجموعه: نمونه سوال علوم هشتم
صفحه1 از2
dictionary.png نمونه سوال علوم هشتم
 
فايل ها: 10 

سوالات و نمونه سوال  امتحانی علوم سال هشتم متوسطه 1 با جواب و پاسخ تشریحی نوبت اول و نوبت دوم

فايل‌ها:
اطلاعات
ايجاد شده 1394-03-16 13:11:44
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 618.76 KB
سيستم
دانلودها 2,374
اطلاعات
ايجاد شده 1393-10-23 12:40:59
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 260.95 KB
سيستم
دانلودها 1,210
اطلاعات
ايجاد شده 1393-10-23 12:39:00
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 241.17 KB
سيستم
دانلودها 1,101
اطلاعات
ايجاد شده 1394-10-17 14:31:45
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 832.68 KB
سيستم
دانلودها 1,173
اطلاعات
ايجاد شده 1395-03-11 11:38:04
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 2.45 MB
سيستم
دانلودها 1,830
اطلاعات
ايجاد شده 1395-10-16 18:19:00
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 1 MB
سيستم
دانلودها 656
اطلاعات
ايجاد شده 1396-03-13 10:24:46
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 3.4 MB
سيستم
دانلودها 535
اطلاعات
ايجاد شده 1396-10-11 12:02:16
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 1.03 MB
سيستم
دانلودها 311
اطلاعات
ايجاد شده 1397-03-19 12:25:29
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 247.63 KB
سيستم
دانلودها 178
اطلاعات
ايجاد شده 1398-03-04 11:52:47
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 998.62 KB
سيستم
دانلودها 114

ورود کاربران سایت