بانک نمونه سوال پایه های هفتم، هشتم ، نهم ، اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی - دبیرستان علامه طباطبائی مشهد
مجموعه: نمونه سوالات اول دبیرستان
تعداد زير مجموعه ها: 10
folder.png نمونه سوالات اول دبیرستان
 
فايل ها: 0 

نمونه سوالات امتحانی دروس سال اول دبیرستان با جواب و به همراه پاسخ تشریحی

زير مجموعه‌ها:
folder.png نمونه سوال رياضي 1 فايل ها: 8

سوالات ریاضی 1 اول دبیرستان (متوسطه 2) به همراه جواب و با پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال فیزیک 1 فايل ها: 8

سوالات فیزیک 1 اول دبیرستان (متوسطه 2) به همراه جواب و با پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال شیمی 1 فايل ها: 8

سوالات شیمی 1 اول دبیرستان (متوسطه 2) به همراه جواب و با پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال زبان فارسی 1 فايل ها: 8

 نمونه سوالات زبان فارسی 1 همراه با پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال ادبیات فارسی 1 فايل ها: 7

نمونه سوالات ادبیات فارسی 1 همراه با پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال زبان انگلیسی 1 فايل ها: 7

نمونه سوالات زبان انگلیسی اول دبیرستان همراه با پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال معارف اسلامی 1 فايل ها: 7

نمونه سوالات معارف اسلامی 1 همراه با پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال عربی 1 فايل ها: 6

نمونه سوالات عربی اول دبیرستان همرا با پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال علوم زیستی فايل ها: 8

نمونه سوالات علوم زیستی اول دبیرستان با پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال مطالعات اجتماعی فايل ها: 7

نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی اول دبیرستان همراه با پاسخ تشریحی

ورود کاربران سایت