شنبه, 23 ارديبهشت 1391 13:25

برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 91-90

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

برنامه امتحانات نوبت دوم

  8صبح 10:30 صبح
تاریخ امتحان سال اول   عمومی سال دوم   ریاضی سال دوم تجربی سال چهارم
91/2/26 --- --- --- شیمی
91/2/28 --- --- --- هندسه تحلیلی
91/2/30 زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی دروس هماهنگ
91/3/01 دین و زندگي
دین و زندگي دین و زندگي
91/03/04 ریاضی ریاضی فیزیک
91/03/07 زبان شیمی شیمی
91/03/09 ادبیات فارسی زبان زبان
91/03/11 علوم زیستی آمار ریاضی زبان خارجه
91/03/16 فیزیک فیزیک زیست ریاضیات گسسته
91/03/18 عربی عربی عربي  
91/03/21 شیمی جغرافیا جغرافیا  
91/03/24 اجتماعی هندسه هندسه  
91/03/27 --- ادبیات فارسی ادبیات فارسی  
مشاهده 6036 مرتبه آخرین ویرایش در دوشنبه, 21 اسفند 1391 10:21

نظر دادن