شنبه, 15 آبان 1389 09:49

برنامه دوره دوم آزمون هاي كنترلي

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

ساعت

سال سوم

ساعت

سال دوم

ساعت

سال اول

تاريخ

روز هفته

14 – 12:45

انگليسي

---

---

---

---

89/8/20

پنج شنبه

14 – 12:45

هندسه

---

---

14 – 12:45

زيست

22/8/89

شنبه

---

---

14 – 12:45

شيمي

---

---

23/8/89

يكشنبه

14 – 12:45

حسابان

14 – 12:45

زبان فارسي

---

---

24/8/89

دوشنبه

---

---

---

---

14 – 12:45

رياضي

25/8/89

سه شنبه

 

تعطيل رسمي ( عيد سعيد قربان)

26/8/89

چهارشنبه

---

---

---

---

---

---

27/8/89

پنج شنبه

 

 

89/8/28

جمعه

14 – 12:45

فيزيك

---

---

14 – 12:45

شيمي

29/8/89

شنبه

---

---

14 – 12:45

رياضي

---

---

30/8/89

يكشنبه

12:30 - 11

شيمي

---

---

---

---

1/9/89

دوشنبه

---

---

14 – 12:45

فيزيك

14 – 12:45

عربي

2/9/89

سه شنبه

14 – 12:45

زبان فارسي

---

---

14 – 12:45

زبان فارسي

3/9/89

چهارشنبه

 

تعطيل رسمي (عيد سعيد غدير)

4/9/89

پنج شنبه

 

 

5/9/89

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 – 12:45

ادبيات فارسي

---

---

14 – 12:45

ادبيات فارسي

6/9/89

شنبه

---

---

14– 12:45

ادبيات فارسي

---

---

7/9/89

يكشنبه

14 – 12:45

دين و زندگي

14– 12:45

دين و زندگي

---

---

9/9/89

سه شنبه

14 – 12:45

تاريخ

---

---

---

---

11/9/89

پنج شنبه

14 – 12:45

عربي

---

---

14 – 12:45

دين و زندگي

13/9/89

شنبه

---

---

14– 12:45

آمار زيست

---

---

14/9/89

يكشنبه

---

---

14– 12:45

عربي

14 – 12:45

مطالعات اجتماعي

17/9/89

چهارشنبه

14 – 12:45

انگليسي

---

---

---

---

18/9/89

پنج شنبه

مشاهده 5374 مرتبه آخرین ویرایش در جمعه, 29 بهمن 1389 19:36

نظر دادن