چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 17 تیر 1395 19:47

برنامه کلاسی تابستان 95

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

جهت ثبت نام  کلاس های تابستانی متوسطه دوره اول به امور مالی مراجعه نمایید

شروع کلاس های متوسطه دوره اول، شنبه 2 مرداد و پایان آن چهارشنبه 3 شهریور می باشد

برنامه ی هفتگی دوره تابستان کلاس هفتم:

 

کلاس شنبه چهارشنبه
هفتم 9:30-8 10:55-9:35 12:30-11:10 9:30-8 10:55-9:35 12:30-11:10
--- ریاضی --- --- ریاضی ---

--------------------------------------------------------------------------

برنامه ی هفتگی دوره تابستان کلاس هشتم:

کلاس شنبه چهارشنبه
هشتم 9:30-8 10:55-9:35 12:30-11:10 9:30-8 10:55-9:35 12:30-11:10
--- --- ریاضی --- ---- فناوری

--------------------------------------------------------------------------

هدف گذاری آموزشی دوره سوم دبیرستان تابستان 96-1395(رشته ریاضی)

تاریخ شروع دوره: 26/4/95                           تاریخ پایان دوره: 10/6/95

دروسی که در این دوره در کلاس درسی تدریس خواهند شد:

نام درس تعداد جلسات در هفته مباحثی که در دوره تدریس خواهد شد تاریخ کوئیز و آزمون میانی تاریخ کوئیز و آزمون پایانی
حسابان 3 فصل اول حسابان 20 مرداد 10 شهریور
فیزیک 3 فصل دوم فیزیک 3 17 مرداد 7 شهریور
جبر و احتمال 2 فصل اول و دوم 13 مرداد 6 شهریور

برنامه ی هفتگی دوره تابستان:

کلاس شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه
301 --- فیزیک جبر ----- فیزیک حسابان ----- حسابان فیزیک ---- حسابان جبر
                         

توجه: زمان بندی کلاس ها به صورت زیر می باشد.

جلسه اول جلسه دوم
10:55-9:35 12:30-11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف گذاری آموزشی دوره سوم دبیرستان تابستان 96-1395(رشته تجربی)

تاریخ شروع دوره: 26/4/95                           تاریخ پایان دوره: 10/6/95

دروسی که در این دوره در کلاس درسی تدریس خواهند شد:

نام درس تعداد جلسات در هفته مباحثی که در دوره تدریس خواهد شد تاریخ کوئیز و آزمون میانی تاریخ کوئیز و آزمون پایانی
ریاضی 2 ترکیبات و احتمال سال دوم و سوم به همراه نکته و تست همراه با قسمت هایی از فصل دوم سال سوم 20 مرداد 10 شهریور
فیزیک 3 فصل اول فیزیک 3 13 مرداد 6 شهریور
زیست شناسی 3 زیست سال دوم به همراه نکات و تست همراه با فصل اول زیست سال سوم 17 مرداد 7 شهریور

برنامه ی هفتگی دوره تابستان:

کلاس شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه
302 فیزیک ریاضی ---- ----- زیست زیست ----- فیزیک زیست ---- فیزیک ریاضی
                         

توجه: زمان بندی کلاس ها به صورت زیر می باشد.

جلسه اول جلسه دوم
10:55-9:35 12:30-11:10

--------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف گذاری آموزشی دوره پیش دانشگاهی تابستان 96-1395(رشته ریاضی)

تاریخ شروع دوره: 26/4/95                           تاریخ پایان دوره: 10/6/95

دروسی که در این دوره در کلاس درسی تدریس خواهند شد:

نام درس تعداد جلسات در هفته مباحثی که در دوره تدریس خواهد شد تاریخ کوئیز و آزمون میانی تاریخ کوئیز و آزمون پایانی
دیفرانسیل 4 فصل صفر و فصل 1 13 مرداد 10 شهریور
فیزیک 4 فصل 1 و 2 پیش همراه با مباحث مربوط از فیزیک 2 17 مرداد  7 شهریور
شیمی 3 فصل 1 پیش و مرور شیمی 3 19 مرداد 9 شهریور
ادبیات فارسی 2 زبان فارسی و آرایه های ادبی 12 مرداد 8 شهریور
ریاضیات گسسته 2 فصل 1 20 مرداد 6 شهریور

تاریخ آزمون های کانون فرهنگی (قلم چی) مباحث ضمیمه می باشد:

1 ، 15 و 29 مرداد ماه + 12 و 26 شهریور ماه

مباحثی که دانش آموز باید به صورت خودخوان مطالعه کند:

نام درس مباحث مربوطه
ریاضیات مرور هندسه 1 و 2- مرور حسابان- مرور جبر و احتمال
فیزیک مرور فیزیک 3
دروس عمومی ادبیات 3- دینی 3- عربی 3 و زبان انگلیسی 3

برنامه ی هفتگی دوره تابستان:

کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
401 گسسته ادبیات فیزیک شیمی دیفرانسیل فیزیک شیمی ادبیات دیفرانسیل فیزیک شیمی دیفرانسیل دیفرانسیل گسسته فیزیک
                               

توجه: زمان بندی کلاس ها به صورت زیر می باشد.

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم
9:20-8 10:55-9:35 12:30-11:10

--------------------------------------------------------------------------------------

هدف گذاری آموزشی دوره پیش دانشگاهی تابستان 96-1395(رشته تجربی)

تاریخ شروع دوره: 26/4/95                           تاریخ پایان دوره: 10/6/95

دروسی که در این دوره در کلاس درسی تدریس خواهند شد:

نام درس تعداد جلسات در هفته مباحثی که در دوره تدریس خواهد شد تاریخ کوئیز و آزمون میانی تاریخ کوئیز و آزمون پایانی
زیست شناسی 4 فصل 1 پیش و زیست شناسی سال دوم 19 مرداد 9 شهریور
فیزیک 4 فصل 1 و 2 پیش همراه با مباحث مربوط از فیزیک 2 17 مرداد  7 شهریور
شیمی 3 فصل 1 پیش و مرور شیمی 3 19 مرداد 9 شهریور
ادبیات فارسی 2 زبان فارسی و آرایه های ادبی 18 مرداد 8 شهریور
ریاضی عمومی 2 فصل 1و مباحثی از فصل 2 16 مرداد 10 شهریور

تاریخ آزمون های کانون فرهنگی (قلم چی) مباحث ضمیمه می باشد:

1 ، 15 و 29 مرداد ماه + 12 و 26 شهریور ماه

مباحثی که دانش آموز باید به صورت خودخوان مطالعه کند:

نام درس مباحث مربوطه
ریاضیات مرور ریاضی 3 و آمار
فیزیک مرور فیزیک 3
دروس عمومی ادبیات 3- دینی 3- عربی 3 و زبان انگلیسی 3

برنامه ی هفتگی دوره تابستان:

کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
402 زیست ریاضی فیزیک زیست شیمی فیزیک ادبیات شیمی زیست فیزیک زیست شیمی ریاضی ادبیات فیزیک
                               

توجه: زمان بندی کلاس ها به صورت زیر می باشد.

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم
9:20-8 10:55-9:35 12:30-11:10
مشاهده 3400 مرتبه آخرین ویرایش در یکشنبه, 03 مرداد 1395 12:15