نمایش موارد بر اساس برچسب: چهارم دبیرستان

پنج شنبه, 17 تیر 1395 19:47

برنامه کلاسی تابستان 95

جهت ثبت نام  کلاس های تابستانی متوسطه دوره اول به امور مالی مراجعه نمایید

شروع کلاس های متوسطه دوره اول، شنبه 2 مرداد و پایان آن چهارشنبه 3 شهریور می باشد

برنامه ی هفتگی دوره تابستان کلاس هفتم:

 

کلاس شنبه چهارشنبه
هفتم 9:30-8 10:55-9:35 12:30-11:10 9:30-8 10:55-9:35 12:30-11:10
--- ریاضی --- --- ریاضی ---

--------------------------------------------------------------------------

برنامه ی هفتگی دوره تابستان کلاس هشتم:

کلاس شنبه چهارشنبه
هشتم 9:30-8 10:55-9:35 12:30-11:10 9:30-8 10:55-9:35 12:30-11:10
--- --- ریاضی --- ---- فناوری

--------------------------------------------------------------------------

هدف گذاری آموزشی دوره سوم دبیرستان تابستان 96-1395(رشته ریاضی)

تاریخ شروع دوره: 26/4/95                           تاریخ پایان دوره: 10/6/95

دروسی که در این دوره در کلاس درسی تدریس خواهند شد:

نام درس تعداد جلسات در هفته مباحثی که در دوره تدریس خواهد شد تاریخ کوئیز و آزمون میانی تاریخ کوئیز و آزمون پایانی
حسابان 3 فصل اول حسابان 20 مرداد 10 شهریور
فیزیک 3 فصل دوم فیزیک 3 17 مرداد 7 شهریور
جبر و احتمال 2 فصل اول و دوم 13 مرداد 6 شهریور

برنامه ی هفتگی دوره تابستان:

کلاس شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه
301 --- فیزیک جبر ----- فیزیک حسابان ----- حسابان فیزیک ---- حسابان جبر
                         

توجه: زمان بندی کلاس ها به صورت زیر می باشد.

جلسه اول جلسه دوم
10:55-9:35 12:30-11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف گذاری آموزشی دوره سوم دبیرستان تابستان 96-1395(رشته تجربی)

تاریخ شروع دوره: 26/4/95                           تاریخ پایان دوره: 10/6/95

دروسی که در این دوره در کلاس درسی تدریس خواهند شد:

نام درس تعداد جلسات در هفته مباحثی که در دوره تدریس خواهد شد تاریخ کوئیز و آزمون میانی تاریخ کوئیز و آزمون پایانی
ریاضی 2 ترکیبات و احتمال سال دوم و سوم به همراه نکته و تست همراه با قسمت هایی از فصل دوم سال سوم 20 مرداد 10 شهریور
فیزیک 3 فصل اول فیزیک 3 13 مرداد 6 شهریور
زیست شناسی 3 زیست سال دوم به همراه نکات و تست همراه با فصل اول زیست سال سوم 17 مرداد 7 شهریور

برنامه ی هفتگی دوره تابستان:

کلاس شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه
302 فیزیک ریاضی ---- ----- زیست زیست ----- فیزیک زیست ---- فیزیک ریاضی
                         

توجه: زمان بندی کلاس ها به صورت زیر می باشد.

جلسه اول جلسه دوم
10:55-9:35 12:30-11:10

--------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف گذاری آموزشی دوره پیش دانشگاهی تابستان 96-1395(رشته ریاضی)

تاریخ شروع دوره: 26/4/95                           تاریخ پایان دوره: 10/6/95

دروسی که در این دوره در کلاس درسی تدریس خواهند شد:

نام درس تعداد جلسات در هفته مباحثی که در دوره تدریس خواهد شد تاریخ کوئیز و آزمون میانی تاریخ کوئیز و آزمون پایانی
دیفرانسیل 4 فصل صفر و فصل 1 13 مرداد 10 شهریور
فیزیک 4 فصل 1 و 2 پیش همراه با مباحث مربوط از فیزیک 2 17 مرداد  7 شهریور
شیمی 3 فصل 1 پیش و مرور شیمی 3 19 مرداد 9 شهریور
ادبیات فارسی 2 زبان فارسی و آرایه های ادبی 12 مرداد 8 شهریور
ریاضیات گسسته 2 فصل 1 20 مرداد 6 شهریور

تاریخ آزمون های کانون فرهنگی (قلم چی) مباحث ضمیمه می باشد:

1 ، 15 و 29 مرداد ماه + 12 و 26 شهریور ماه

مباحثی که دانش آموز باید به صورت خودخوان مطالعه کند:

نام درس مباحث مربوطه
ریاضیات مرور هندسه 1 و 2- مرور حسابان- مرور جبر و احتمال
فیزیک مرور فیزیک 3
دروس عمومی ادبیات 3- دینی 3- عربی 3 و زبان انگلیسی 3

برنامه ی هفتگی دوره تابستان:

کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
401 گسسته ادبیات فیزیک شیمی دیفرانسیل فیزیک شیمی ادبیات دیفرانسیل فیزیک شیمی دیفرانسیل دیفرانسیل گسسته فیزیک
                               

توجه: زمان بندی کلاس ها به صورت زیر می باشد.

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم
9:20-8 10:55-9:35 12:30-11:10

--------------------------------------------------------------------------------------

هدف گذاری آموزشی دوره پیش دانشگاهی تابستان 96-1395(رشته تجربی)

تاریخ شروع دوره: 26/4/95                           تاریخ پایان دوره: 10/6/95

دروسی که در این دوره در کلاس درسی تدریس خواهند شد:

نام درس تعداد جلسات در هفته مباحثی که در دوره تدریس خواهد شد تاریخ کوئیز و آزمون میانی تاریخ کوئیز و آزمون پایانی
زیست شناسی 4 فصل 1 پیش و زیست شناسی سال دوم 19 مرداد 9 شهریور
فیزیک 4 فصل 1 و 2 پیش همراه با مباحث مربوط از فیزیک 2 17 مرداد  7 شهریور
شیمی 3 فصل 1 پیش و مرور شیمی 3 19 مرداد 9 شهریور
ادبیات فارسی 2 زبان فارسی و آرایه های ادبی 18 مرداد 8 شهریور
ریاضی عمومی 2 فصل 1و مباحثی از فصل 2 16 مرداد 10 شهریور

تاریخ آزمون های کانون فرهنگی (قلم چی) مباحث ضمیمه می باشد:

1 ، 15 و 29 مرداد ماه + 12 و 26 شهریور ماه

مباحثی که دانش آموز باید به صورت خودخوان مطالعه کند:

نام درس مباحث مربوطه
ریاضیات مرور ریاضی 3 و آمار
فیزیک مرور فیزیک 3
دروس عمومی ادبیات 3- دینی 3- عربی 3 و زبان انگلیسی 3

برنامه ی هفتگی دوره تابستان:

کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
402 زیست ریاضی فیزیک زیست شیمی فیزیک ادبیات شیمی زیست فیزیک زیست شیمی ریاضی ادبیات فیزیک
                               

توجه: زمان بندی کلاس ها به صورت زیر می باشد.

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم
9:20-8 10:55-9:35 12:30-11:10
منتشرشده در برنامه کلاسی