یکشنبه, 27 اسفند 1391 19:50

برنامه مطالعاتي وي‍ژه دانش آموزان راهنمایی در ایام نوروز

این مورد را ارزیابی کنید
(31 رای‌ها)

تعطیلات عید فرصت مناسبی است تا با استفاده از زمان های فراغت زیادی که در اختیار داریم به جبران کارهای عقب مانده خود بپردازیم. در دوران تحصیل و دانش آموزی ضروری ترین کارهای ما تحصیل و درس  خواندن هستند پس ما می توانیم با یک برنامه ریزی صحیح علاوه بر استفاده از تعطیلات نوروزی و داشتن تفریح مناسب در کنارآن به تقویت و ضعیت درسی خود  نیزبپردازیم.

همانطور که در ابتدا ذکر شد برای مطالعه درس ها نیز ابتدا اولویت ما جبران عقب ماندگی های تحصیلی در هفته های گذشته می باشد و پس از آن مرور و تسلط کامل بر روی تمامی مطالب کتاب بخصوص از آغاز ترم دوم تا پایان سال تحصیلی .

ما برای 15 روز مطالعه مفید تعطیلات سعی کردیم تا بر اساس وضعیت هر دانش آموزیک برنامه سبک و در عین حال بسیار کارامد برای پیشرفت در وضعیت تحصیلی آماده کنیم برای این کار ما یک دانش آموز در مقطع راهنمایی را در نظر گر فتیم و ساعات مطالعه استاندارد و برنامه پیشنهادی را بر اساس مطالعه 4 الی 6 ساعت در هر روز قرار دادیم .بدیهی است هر دانش آموز با توجه به وضعیت خود در هر درس می تواند ساعت مورد نیازدر هردرس را تغییر دهد.

 

نام درس

زمان بندی

حال بر مبنای این جدول ساعات مطالعه ذکر شده جدول برنامه ریزی پیشنهادی در ذیل تنظیم شده هما نطور که قبلا اشاره شد هر دانش آموز می تواند با توجه به وضعیت خود در هر درس این ساعات و برنامه را تغیر دهید.

ریاضی

هر روز 1 ساعت

علوم

هر روز 1 ساعت

عربی

هر روز 1 ساعت

فارسی

هر دو روز -45 دقیقه

اجتماعی

هر دو روز -45 دقیقه

جغرافیا

هر دو روز -1 ساعت

تاریخ

هر دو روز -1 ساعت

 

 

روز  اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

ریاضی

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

علوم

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

عربی

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

1 ساعت

فارسی

45 دقیقه

 

45 دقیقه

 

45 دقیقه

 

اجتماعی

45 دقیقه

 

45 دقیقه

 

45 دقیقه

 

جغرافیا

 

1 ساعت

 

1 ساعت

 

1 ساعت

تاریخ

 

1 ساعت

 

1 ساعت

 

1 ساعت

دینی

 

 

1 ساعت

 

 

1 ساعت

قرآن

 

30 دقیقه

 

30 دقیقه

 

 

زبان

30 دقیقه

 

 

 

 

 

جمع کل

5 ساعات

5 ساعات و30 دقیقه

5 ساعات و30 دقیقه

5 ساعات و30 دقیقه

6 ساعت

6 ساعت

 

 

م.ناصرکیا

م.حسنی

مشاهده 9944 مرتبه آخرین ویرایش در یکشنبه, 27 اسفند 1391 20:40

نظر دادن