دوشنبه, 08 ارديبهشت 1393 17:42

برنامه و جدول زمان بندی مطالعاتی امتحانات خرداد 93

این مورد را ارزیابی کنید
(23 رای‌ها)


برنامه مطالعاتی برای امتحانات پایانی متوسطه1(هفتم و سوم راهنمایی):

دانش آموز گرامی با توجه به فرصت یک ماهه باقی مانده تا شروع امتحانات نهایی به منظور ارتقاء معدل  به نکات زیر توجه نمایید:

1-    ساعت خواب 11 تا 11:30 شب و ساعت بیداری 6 تا 6:30 صبح

2-    نرمش صبحگاهی هر روز به مدت 10 دقیقه قبل صرف صبحانه

3-    ساعت شروع مطالعه به منظور اجرای برنامه درسی 3:30 بعدازظهر 

نحوه برنامه ریزی مطالعاتی:

1-    هرروز را به 3 بازه مطالعاتی تقسیم کنید منظور از بازه مطالعاتی زمانی می­باشد که شما به مطالعه یک درس اختصاص می­دهید.

2-    مدت زمان هر بازه بین 75 دقیقه الی 90 دقیقه باشد.

3-    در مدت بازه مطالعاتی سعی کنید مطلبی را که مشخص نموده­اید تمام کنید.

4-    بین هر بازه زمانی 15 الی 30 دقیقه استراحت در نظر بگیرید.

5-    نحوه قرار دادن دروس در بازه ها به صورت : درس اختصاصی ، درس عمومی ، درس اختصاصی باشد.

منظور از دروس اختصاصی : ریاضی ، علوم تجربی ، ادبیات ، عربی ، زبان انگلیسی می­باشد و دروس عمومی شامل: اجتماعی­ ، تاریخ ، جغرافی ، دینی ، حرفه ، قرآن می­باشد.

6-     از آخرین مطالب تدریس شده کتاب درسی شروع وسعی  کنید تا 18 اردیبهشت حداقل 50% دوم کتاب­های درسی را یک دور کامل انجام دهید.

7-    از 18 تا 24 اردیبهشت یعنی هفته پایانی 50% اول را مرور کنید زیرا تقسیم بندی بارم­ها به صورت 30% ترم اول و 70% ترم دوم است.

8-    هر موضوعی را که مطالعه می­کنید بایستی نمونه سوالات امتحانات نهایی 5 دوره گذشته را برای سنجش سطح علمی خود پاسخ دهید.

9-    در شب­های امتحان سعی کنید حتما چند نمونه سوال مشابه سوالات امتحان نهایی حل نمایید و پس از آن با بررسی پاسخ­های خود ایرادهای خود را برطرف نمایید.

10- در دروسی مانند علوم تجربی، دینی، تاریخ، جغرافی، اجتماعی و حرفه، خلاصه نویسی ،مرور متن درس و تکرار واژگان و مطالب مهم بسیار ضروری است.

جدول زمانبندی مطالعاتیسوم راهنمایی         

زمان مطالعاتی در هفته حدود 30 ساعت می­باشد.

 

 • ریاضی: 4 روز در هفته با بازه­های زمانی 5/1 ساعته
 • علوم: 3 روز در هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • فارسی: 2 روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • عربی : 2 روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته

باید دروس عمومی هر کدام یک روز در هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته باشد.

**********************************

برنامه مطالعاتی برای امتحانات نهایی سال اول دبیرستان:

دانش آموز گرامی با توجه به فرصت یک ماهه باقی مانده تا شروع امتحانات نهایی به منظور ارتقاء معدل  به نکات زیر توجه نمایید:

1-    ساعت خواب 11 تا 11:30 شب و ساعت بیداری 6 تا 6:30 صبح

2-    نرمش صبحگاهی هر روز به مدت 10 دقیقه قبل صرف صبحانه

3-    ساعت شروع مطالعه به منظور اجرای برنامه درسی 3:30 بعدازظهر 

نحوه برنامه ریزی مطالعاتی:

1-    هرروز را به 3 بازه مطالعاتی تقسیم کنید منظور از بازه مطالعاتی زمانی می­باشد که شما به مطالعه یک درس اختصاص می­دهید.

2-    مدت زمان هر بازه بین 75 دقیقه الی 90 دقیقه باشد.

3-    در مدت بازه مطالعاتی سعی کنید مطلبی را که مشخص نموده­اید تمام کنید.

4-    بین هر بازه زمانی 15 الی 30 دقیقه استراحت در نظر بگیرید.

5-    نحوه قرار دادن دروس در بازه ها به صورت : درس اختصاصی ، درس عمومی ، درس اختصاصی باشد.

منظور از دروس اختصاصی : ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست می­باشد و دروس عمومی شامل: دینی­ ، ادبیات فارسی ، زبان فارسی

، زبان خارجه ،عربی می­باشد.

6-     از آخرین مطالب تدریس شده کتاب درسی شروع وسعی  کنید تا 18 اردیبهشت حداقل 50% دوم کتاب­های درسی را یک دور کامل انجام دهید.

7-    از 18 تا 24 اردیبهشت یعنی هفته پایانی 50% اول را مرور کنید زیرا تقسیم بندی بارم­ها به صورت 30% ترم اول و 70% ترم دوم است.

8-    هر موضوعی را که مطالعه می­کنید بایستی نمونه سوالات امتحانات نهایی 5 دوره گذشته را برای سنجش سطح علمی خود پاسخ دهید.

9-    در شب­های امتحان سعی کنید حتما چند نمونه سوال مشابه سوالات امتحان نهایی حل نمایید و پس از آن با بررسی پاسخ­های خود ایرادهای خود را برطرف نمایید.

10-                        در دروسی مانند زیست، دینی، اجتماعی خلاصه نویسی ،مرور متن درس و تکرار واژگان و مطالب مهم بسیار ضروری است.

جدول زمانبندی مطالعاتیاول دبیرستان         

زمان مطالعاتی در هفته حدود 30 ساعت تا 35 ساعت می­باشد.

 

 • ریاضی: 4 روز در هفته با بازه­های زمانی 5/1 ساعته
 • فیزیک: 4 روز در هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • شیمی: 3روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • ادبیات و زبان فارسی : 3 روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • عربی: 2روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • دینی: 1روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • سایر دروس هر کدام یک روز در هفته با بازه­های زمانی 5/1 ساعته

 **************************************

برنامه مطالعاتی برای امتحانات نهایی سال دوم ریاضی:

دانش آموز گرامی با توجه به فرصت یک ماهه باقی مانده تا شروع امتحانات نهایی به منظور ارتقاء معدل  به نکات زیر توجه نمایید:

1-    ساعت خواب 11 تا 11:30 شب و ساعت بیداری 6 تا 6:30 صبح

2-    نرمش صبحگاهی هر روز به مدت 10 دقیقه قبل صرف صبحانه

3-    ساعت شروع مطالعه به منظور اجرای برنامه درسی 3:30 بعدازظهر 

نحوه برنامه ریزی مطالعاتی:

1-    هرروز را به 3 بازه مطالعاتی تقسیم کنید منظور از بازه مطالعاتی زمانی می­باشد که شما به مطالعه یک درس اختصاص می­دهید.

2-    مدت زمان هر بازه بین 75 دقیقه الی 90 دقیقه باشد.

3-    در مدت بازه مطالعاتی سعی کنید مطلبی را که مشخص نموده­اید تمام کنید.

4-    بین هر بازه زمانی 15 الی 30 دقیقه استراحت در نظر بگیرید.

5-    نحوه قرار دادن دروس در بازه ها به صورت : درس اختصاصی ، درس عمومی ، درس اختصاصی باشد.

منظور از دروس اختصاصی : ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، هندسه می­باشد و دروس عمومی شامل: دینی­ ، ادبیات فارسی ، زبان فارسی  ، زبان خارجه ،عربی می­باشد.

6-     از آخرین مطالب تدریس شده کتاب درسی شروع وسعی  کنید تا 18 اردیبهشت حداقل 50% دوم کتاب­های درسی را یک دور کامل انجام دهید.

7-    از 18 تا 24 اردیبهشت یعنی هفته پایانی 50% اول را مرور کنید زیرا تقسیم بندی بارم­ها به صورت 30% ترم اول و 70% ترم دوم است.

8-    هر موضوعی را که مطالعه می­کنید بایستی نمونه سوالات امتحانات نهایی 5 دوره گذشته را برای سنجش سطح علمی خود پاسخ دهید.

9-    در شب­های امتحان سعی کنید حتما چند نمونه سوال مشابه سوالات امتحان نهایی حل نمایید و پس از آن با بررسی پاسخ­های خود ایرادهای خود را برطرف نمایید.

10- در دروسی مانند شیمی، دینی، جغرافی، خلاصه نویسی ،مرور متن درس و تکرار واژگان و مطالب مهم بسیار ضروری است.

جدول زمانبندی مطالعاتی

دوم ریاضی              

زمان مطالعاتی در هفته حدود 30 ساعت تا 35 ساعت می­باشد.

 

 • ریاضی: 3 روز در هفته با بازه­های زمانی 5/1 ساعته
 • فیزیک: 3 روز در هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • شیمی: 3روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • هندسه: 2 روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • ادبیات و زبان فارسی : 3 روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • عربی: 2روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • دینی: 1روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • سایر دروس هر کدام یک روز در هفته با بازه­های زمانی 5/1 ساعته

برنامه مطالعاتی برای امتحانات نهایی سال دوم تجربی:

دانش آموز گرامی با توجه به فرصت یک ماهه باقی مانده تا شروع امتحانات نهایی به منظور ارتقاء معدل  به نکات زیر توجه نمایید:

1-    ساعت خواب 11 تا 11:30 شب و ساعت بیداری 6 تا 6:30 صبح

2-    نرمش صبحگاهی هر روز به مدت 10 دقیقه قبل صرف صبحانه

3-    ساعت شروع مطالعه به منظور اجرای برنامه درسی 3:30 بعدازظهر 

نحوه برنامه ریزی مطالعاتی:

1-    هرروز را به 3 بازه مطالعاتی تقسیم کنید منظور از بازه مطالعاتی زمانی می­باشد که شما به مطالعه یک درس اختصاص می­دهید.

2-    مدت زمان هر بازه بین 75 دقیقه الی 90 دقیقه باشد.

3-    در مدت بازه مطالعاتی سعی کنید مطلبی را که مشخص نموده­اید تمام کنید.

4-    بین هر بازه زمانی 15 الی 30 دقیقه استراحت در نظر بگیرید.

5-    نحوه قرار دادن دروس در بازه ها به صورت : درس اختصاصی ، درس عمومی ، درس اختصاصی باشد.

منظور از دروس اختصاصی : ریاضی ، فیزیک ، شیمی ،زیست، هندسه می­باشد و دروس عمومی شامل: دینی­ ، ادبیات فارسی ، زبان فارسی  ، زبان خارجه ،عربی می­باشد.

6-     از آخرین مطالب تدریس شده کتاب درسی شروع وسعی  کنید تا 18 اردیبهشت حداقل 50% دوم کتاب­های درسی را یک دور کامل انجام دهید.

7-    از 18 تا 24 اردیبهشت یعنی هفته پایانی 50% اول را مرور کنید زیرا تقسیم بندی بارم­ها به صورت 30% ترم اول و 70% ترم دوم است.

8-    هر موضوعی را که مطالعه می­کنید بایستی نمونه سوالات امتحانات نهایی 5 دوره گذشته را برای سنجش سطح علمی خود پاسخ دهید.

9-    در شب­های امتحان سعی کنید حتما چند نمونه سوال مشابه سوالات امتحان نهایی حل نمایید و پس از آن با بررسی پاسخ­های خود ایرادهای خود را برطرف نمایید.

10- در دروسی مانند زیست، دینی، جغرافی،خلاصه نویسی ،مرور متن درس و تکرار واژگان و مطالب مهم بسیار ضروری است.

جدول زمانبندی مطالعاتیدوم تجربی              

زمان مطالعاتی در هفته حدود 30 ساعت تا 35 ساعت می­باشد.

 

 • زیست: 4 روز در هفته با بازه­های زمانی 5/1 ساعته
 • فیزیک: 3 روز در هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • شیمی: 3روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • ریاضی: 2 روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • ادبیات و زبان فارسی : 3 روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • عربی: 2روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • دینی: 1روز هفته با بازه های زمانی 5/1 ساعته
 • سایر دروس هر کدام یک روز در هفته با بازه­های زمانی 5/1 ساعته

 *******************************

 

برنامه مطالعاتی برای امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان:

دانش آموز گرامی با توجه به فرصت یک ماهه باقی مانده تا شروع امتحانات نهایی به منظور ارتقاء معدل  به نکات زیر توجه نمایید:

1-    ساعت خواب 11 تا 11:30 شب و ساعت بیداری 6 تا 6:30 صبح

2-    نرمش صبحگاهی هر روز به مدت 10 دقیقه قبل صرف صبحانه

3-    ساعت شروع مطالعه به منظور اجرای برنامه درسی 3:30 بعدازظهر 

نحوه برنامه ریزی مطالعاتی:

1-    هرروز را به 3 بازه مطالعاتی تقسیم کنید منظور از بازه مطالعاتی زمانی می­باشد که شما به مطالعه یک درس اختصاص می­دهید.

2-    مدت زمان هر بازه بین 75 دقیقه الی 90 دقیقه باشد.

3-    در مدت بازه مطالعاتی سعی کنید مطلبی را که مشخص نموده­اید تمام کنید.

4-    بین هر بازه زمانی 15 الی 30 دقیقه استراحت در نظر بگیرید.

5-    نحوه قرار دادن دروس در بازه ها به صورت : درس اختصاصی ، درس عمومی ، درس اختصاصی باشد.

منظور از دروس اختصاصی : حسابان ، فیزیک ، شیمی ،جبر، هندسه می­باشد و دروس عمومی شامل: دینی­ ، ادبیات فارسی ، زبان فارسی  ، زبان خارجه ،عربی می­باشد.

6-     از آخرین مطالب تدریس شده کتاب درسی شروع وسعی  کنید تا 18 اردیبهشت حداقل 50% دوم کتاب­های درسی را یک دور کامل انجام دهید.

7-    از 18 تا 24 اردیبهشت یعنی هفته پایانی 50% اول را مرور کنید زیرا تقسیم بندی بارم­ها به صورت 30% ترم اول و 70% ترم دوم است.

8-    هر موضوعی را که مطالعه می­کنید بایستی نمونه سوالات امتحانات نهایی 5 دوره گذشته را برای سنجش سطح علمی خود پاسخ دهید.

9-    در شب­های امتحان سعی کنید حتما چند نمونه سوال مشابه سوالات امتحان نهایی حل نمایید و پس از آن با بررسی پاسخ­های خود ایرادهای خود را برطرف نمایید.

10- در دروسی مانند دینی، تاریخ، جغرافی، خلاصه نویسی ،مرور متن درس و تکرار واژگان و مطالب مهم بسیار ضروری است.

********************************

 

مشاهده 22912 مرتبه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 11 ارديبهشت 1393 19:07

نظر دادن