مشاوره هوشمند

مشاوره هوشمند (2)

یکشنبه, 10 ارديبهشت 1391 ساعت 13:19

هوشمندسازي چيست؟

نوشته شده توسط

فرآیند هوشمندسازی در مدارس نیازمند بسترهای لازم و تلفیق تجارب آموزشی، اصول تغییرناپذیر در تعلیم و تربیت و در نهایت فن­آوری روز می­باشد.

یکشنبه, 25 مهر 1389 ساعت 15:51

شرح روند سازمان مشاوره هوشمند

نوشته شده توسط

يكي از علل عدم نتيجه گيري دانش آموزان در سالهاي تحصيلي متوالي عدم برنامه ريزي و مطالعه صحيح و نداشتن مبناهاي علمي قوي مي باشد.