بانک نمونه سوال پایه های هفتم، هشتم ، نهم ،  دهم، یازدهم، دوازدهم و پیش دانشگاهی - دبیرستان علامه طباطبائی مشهد
مجموعه: نمونه سوال دهم
تعداد زير مجموعه ها: 10
folder.png نمونه سوال دهم
 
فايل ها: 3 

نمونه سوالات پایه دهم متوسطه دو 

زير مجموعه‌ها:
folder.png نمونه سوال ادبیات دهم فايل ها: 7
folder.png نمونه سوال فیزیک دهم فايل ها: 12
folder.png نمونه سوال جغرافی دهم فايل ها: 7
folder.png نمونه سوال ریاضی دهم فايل ها: 7
folder.png نمونه سوال عربی دهم فايل ها: 7
folder.png نمونه سوال زیست دهم فايل ها: 9
folder.png نمونه سوال زبان دهم فايل ها: 5
folder.png نمونه سوال شیمی دهم فايل ها: 6
folder.png نمونه سوال دینی دهم فايل ها: 8
folder.png سوالات هندسه دهم فايل ها: 6
فايل‌ها:
اطلاعات
ايجاد شده 1395-10-16 18:05:43
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 1.72 MB
سيستم
دانلودها 128
اطلاعات
ايجاد شده 1395-10-16 18:15:07
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 220.68 KB
سيستم
دانلودها 131
اطلاعات
ايجاد شده 1395-10-18 22:50:04
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 190.58 KB
سيستم
دانلودها 92

ورود کاربران سایت