بانک نمونه سوال پایه های هفتم، هشتم ، نهم ،  دهم، یازدهم، دوازدهم و پیش دانشگاهی - دبیرستان علامه طباطبائی مشهد
مجموعه: نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم
dictionary.png نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم
 
فايل ها: 10 

سوالات و نمونه سوال  امتحانی زبان سال هشتم متوسطه 1 با جواب و پاسخ تشریحی نوبت اول و نوبت دوم

فايل‌ها:
اطلاعات
ايجاد شده 1394-03-21 13:08:57
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 981.56 KB
سيستم
دانلودها 3,891
اطلاعات
ايجاد شده 1393-10-25 11:56:53
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 387.96 KB
سيستم
دانلودها 2,167
اطلاعات
ايجاد شده 1394-10-22 14:48:00
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 294.57 KB
سيستم
دانلودها 1,115
اطلاعات
ايجاد شده 1395-03-13 11:47:41
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 1.87 MB
سيستم
دانلودها 1,946
اطلاعات
ايجاد شده 1395-10-16 10:13:13
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 958.76 KB
سيستم
دانلودها 1,063
اطلاعات
ايجاد شده 1396-03-03 09:03:41
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 556.58 KB
سيستم
دانلودها 717
اطلاعات
ايجاد شده 1396-10-21 11:23:58
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 925.06 KB
سيستم
دانلودها 600
اطلاعات
ايجاد شده 1398-03-04 11:50:35
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 688.82 KB
سيستم
دانلودها 700
اطلاعات
ايجاد شده 1398-03-07 09:55:45
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 435.18 KB
سيستم
دانلودها 431
اطلاعات
ايجاد شده 1398-03-07 10:47:43
اصلاح شده در
نسخه:
اندازه 725.35 KB
سيستم
دانلودها 430

ورود کاربران سایت