بانک نمونه سوال پایه های هفتم، هشتم ، نهم ، اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی - دبیرستان علامه طباطبائی مشهد
مجموعه: نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم
dictionary.png نمونه سوال زبان انگلیسی هشتم
 
فايل ها: 8 

سوالات و نمونه سوال  امتحانی زبان سال هشتم متوسطه 1 با جواب و پاسخ تشریحی نوبت اول و نوبت دوم

دانلود همه نمونه سوالات یک پایه: دانلود همه نمونه سوالات
فايل‌ها:
pdf.png سوالات زبان انگلیسی هشتم متوسطه1همراه با پاسخ تشریحی نوبت دوم 94-93 داغ

(127 امتيازات)

دانلود دانلود همه نمونه سوالاتايجاد شده
اندازه
دانلودها
1394-03-21 13:08:57
981.56 KB
2,775
pdf.png سوالات زبان انگلیسی هشتم همراه با پاسخ تشریحی نوبت اول 94-93 داغ

(65 امتيازات)

دانلود دانلود همه نمونه سوالاتايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-10-25 11:56:53
387.96 KB
1,251
zip.png سوالات زبان انگلیسی هشتم -دوم متوسطه1-نوبت اول سال تحصیلی 95-1394 همراه با پاسخ تشریحی داغ

(42 امتيازات)

دانلود دانلود همه نمونه سوالاتايجاد شده
اندازه
دانلودها
1394-10-22 14:48:00
294.57 KB
675
pdf.png سوال زبان هشتم(متوسطه1)نوبت دوم95-94همراه با پاسخ تشریحی داغ

(48 امتيازات)

دانلود دانلود همه نمونه سوالاتايجاد شده
اندازه
دانلودها
1395-03-13 11:47:41
1.87 MB
1,558
pdf.png سوالات زبان انگلیسی هشتم نوبت اول سال تحصیلی 96-95 با پاسخ تشریحی داغ

(64 امتيازات)

دانلود دانلود همه نمونه سوالاتايجاد شده
اندازه
دانلودها
1395-10-16 10:13:13
958.76 KB
602
pdf.png سوالات زبان هشتم نوبت دوم سال تحصیلی 96-95 با پاسخ تشریحی داغ

(33 امتيازات)

دانلود دانلود همه نمونه سوالاتايجاد شده
اندازه
دانلودها
1396-03-03 09:03:41
556.58 KB
340
pdf.png سوالات زبان هشتم دبیرستان (متوسطه 1) سال تحصیلی 96-97 نوبت اول با پاسخ تشریحی داغ

(6 امتيازات)

دانلود دانلود همه نمونه سوالاتايجاد شده
اندازه
دانلودها
1396-10-21 11:23:58
925.06 KB
120
pdf3.gif سوالات زبان انگلیسی پایه هشتم سال تحصیلی 97-98 نوبت اول جدید

(0 امتيازات)

دانلود دانلود همه نمونه سوالاتايجاد شده
اندازه
دانلودها
1398-03-04 11:50:35
688.82 KB
4

ورود کاربران سایت