بانک نمونه سوال پایه های هفتم، هشتم ، نهم ، اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی - دبیرستان علامه طباطبائی مشهد
مجموعه: نمونه سوالات سوم دبیرستان
تعداد زير مجموعه ها: 16
folder.png نمونه سوالات سوم دبیرستان
 
فايل ها: 0 

نمونه سوالات امتحانی دروس سال سوم دبیرستان با جواب و به همراه پاسخ تشریحی

زير مجموعه‌ها:
folder.png نمونه سوال حسابان فايل ها: 6

نمونه سوالات امتحانی حسابان سوم دبیرستان همراه با پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال شیمی 3 فايل ها: 9

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی شیمی 3 متوسطه - دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال فیزیک 3 فايل ها: 31

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی فیزیک 3 متوسطه - دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال زبان فارسی 3 فايل ها: 7

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی زبان فارسی 3 متوسطه - دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال ادبیات فارسی 3 فايل ها: 7

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی ادبیات فارسی 3 متوسطه - دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال زبان انگلیسی 3 فايل ها: 6

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی زبان انگلیسی 3 متوسطه - دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال معارف اسلامی 3 فايل ها: 6

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی معارف اسلامی 3 متوسطه - دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال عربی 3 فايل ها: 6

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی عربی 3 متوسطه - دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال جبر و احتمال فايل ها: 6

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی جبر و احتمال متوسطه – سوم دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال هندسه 2 فايل ها: 8

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی هندسه 2 متوسطه – سوم دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال تاريخ معاصر ايران فايل ها: 11

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی تاریخ معاصر ایران متوسطه – سوم دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال مبانی کامپیوتر و انفورماتیک فايل ها: 5

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی مبانی کامپیوتر و انفورماتیک متوسطه – سوم دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال زمین شناسی فايل ها: 6

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی زمین شناسی متوسطه – سوم دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال ریاضی 3 فايل ها: 11

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی ریاضی 3 متوسطه – دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder.png نمونه سوال زیست2 فايل ها: 4

سوالات و نمونه سوال امتحانی نهایی زیست 2 متوسطه – سوم دبیرستان با جواب و پاسخ تشریحی

folder_red.gif برنامه هاي درسي فايل ها: 1

ورود کاربران سایت