تقاضای استخدام دبیرستان علامه طباطبائی مشهد

نام(*)
Invalid Input

نام خانوادگی(*)
Invalid Input

نام پدر(*)
Invalid Input

شماره شناسنامه(*)
Invalid Input

شماره ملی(*)
Invalid Input

محل تولد(*)
لطفا محل تولد را وارد نمایید

سال تولد(*)
لطفا سال تولد را واردنمایید

میزان تحصیلات(*)
لطفا میزان تحصیلات را وارد نمایید

رشته تحصیلی(*)
لطفا رشته تحصیلی را وارد نمایید

کد پرسنلی
Invalid Input

کد گزینش
لطفا محل تولد را وارد نمایید

وضعیت تاهل(*)
لطفا وضعیت تاهل را مشخص نمایید

وضعیت استخدامی(*)
لطفا وضعیت استخدامی را مشخص نمایید

ناحیه
Invalid Input

ناحیه ای را که در آن خدمت می کرده اید مشخص نمایید

سابقه خدمت(*)
سابقه کار خود را وارد نمایید

میزان سابقه کار خود به سال را وارد نمایید

سایر مدارس در حال تدریس
Invalid Input

شماره همراه(*)
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

شماره ثابت
Invalid Input

آدرس(*)
لطفا آدرس را وارد نمایید

سوابق برجسته کاری
Invalid Input

توضیحات
Invalid Input

رزومه کاری
Invalid Input

چنانچه مایل هستید می توانید رزومه کاری خود را بصورت فایل pdf آپلود نمایید

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
بازسازیکد وارد شده نادرست است

لطفا این کد را وارد نمایید