تقاضای استخدام دبیرستان علامه طباطبائی مشهد

از متخصصین محترم رشته های رباتیک ، هوا فضا ، ژنتیک و نانوفناوری که دارای رزومه علمی و فنی قوی می باشند جهت تدریس و آموزش عملی در دبیرستان علامه طباطبایی دعوت به مصاحبه می شود. لطفا جهت هماهنگی برای حضو در مصاحبه این فرم را کامل نمایید.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

لطفا محل تولد را وارد نمایید

لطفا سال تولد را واردنمایید

لطفا میزان تحصیلات را وارد نمایید

لطفا رشته تحصیلی را وارد نمایید

Invalid Input

لطفا محل تولد را وارد نمایید

لطفا وضعیت تاهل را مشخص نمایید

لطفا وضعیت استخدامی را مشخص نمایید

Invalid Input

ناحیه ای را که در آن خدمت می کرده اید مشخص نمایید

سابقه کار خود را وارد نمایید

میزان سابقه کار خود به سال را وارد نمایید

Invalid Input

شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

Invalid Input

لطفا آدرس را وارد نمایید

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

چنانچه مایل هستید می توانید رزومه کاری خود را بصورت فایل pdf آپلود نمایید

کد امنیتی
بازسازی کد وارد شده نادرست است

لطفا این کد را وارد نمایید