فراخوان شناسایی دانش آموزان هنرمند

دبیرستان علامه در نظر دارد دانش آموزانی را که در رشته های هنری مهارت دارند شناسایی کرده تا از هنر ایشان استفاده نموده و در جهت معرفی به مسابقات فرهنگی و هنری آموزش و پرورش اقدام نماید.
لطفا نام خود را وارد نمایید

لطفا نام خانوادگی را وارد نمایید

مقطع تحصیلی را انتخاب نمایید

لطفا پایه تحصیلی را انتخاب نمایید

لطفا رشته هنری خود را وارد نمایید

لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید

اگر در رشته خود مقامی کسب نموده اید یا در مسابقات خاصی شرکت کرده اید، بنویسید.
Invalid Input

کد امنیتی
بازسازی کد امنیتی صحیح نمی باشد

لطفا کد مورد نظر را در محل مربوطه بنویسید