فراخوان شناسایی دانش آموزان هنرمند

دبیرستان علامه در نظر دارد دانش آموزانی را که در رشته های هنری مهارت دارند شناسایی کرده تا از هنر ایشان استفاده نموده و در جهت معرفی به مسابقات فرهنگی و هنری آموزش و پرورش اقدام نماید.

نام(*)
لطفا نام خود را وارد نمایید

نام خانوادگی(*)
لطفا نام خانوادگی را وارد نمایید

مقطع تحصیلی 97-96(*)
مقطع تحصیلی را انتخاب نمایید

پایه تحصیلی سال 96-97(*)
لطفا پایه تحصیلی را انتخاب نمایید

رشته هنری(*)
لطفا رشته هنری خود را وارد نمایید

سطح مهارت(*)
لطفا یک گزینه را انتخاب نمایید

اگر در رشته خود مقامی کسب نموده اید یا در مسابقات خاصی شرکت کرده اید، بنویسید.

Invalid Input

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
  بازسازیکد امنیتی صحیح نمی باشد

لطفا کد مورد نظر را در محل مربوطه بنویسید

ثبت