بانک نمونه سوال پایه های هفتم، هشتم ، نهم ،  دهم، یازدهم، دوازدهم و پیش دانشگاهی - دبیرستان علامه طباطبائی مشهد
مجموعه: نمونه سوال یازدهم
تعداد زير مجموعه ها: 13
folder.png نمونه سوال یازدهم
 
فايل ها: 0 

نمونه سوالات یازدهم در رشته ریاضی و دروس ریاضی، فیزیک، هندسه، عربی، ادبیات، نگارش، تاریخ، حسابان، دینی، فیزیک، شیمی ، زبان، جبر و آمار در رشته های ریاضی فیزیک و تجربی

زير مجموعه‌ها:
folder.png نمونه سوال شیمی یازدهم فايل ها: 7

نمونه سوالات شیمی پایه یازدهم تجربی، ریاضی فیزیک

folder.png سوالات هندسه یازدهم فايل ها: 6
folder.png سوالات جبر و آمار یازدهم فايل ها: 6
folder.png سوالات تاریخ یازدهم فايل ها: 7
folder.png سوالات عربی یازدهم فايل ها: 5
folder.png سوالات فیزیک یازدهم فايل ها: 8
folder.png سوالات زیست یازدهم فايل ها: 6
folder.png سوالات ادبیات یازدهم فايل ها: 4
folder.png سوالات حسابان یازدهم فايل ها: 5
folder.png سوالات ریاضی یازدهم فايل ها: 5
folder.png سوالات دین و زندگی یازدهم فايل ها: 4
folder.png سوالات زمین شناسی یازدهم فايل ها: 3
folder.png سوالات زبان انگلیسی یازدهم فايل ها: 4

ورود کاربران سایت