کلیه نمونه سوالات کلاس هفتم  پس از خرید از طریق لینک دانلود های من قابل دریافت می باشد.

سوالات شامل تمامی امتحاناتی است که در دبیرستان علامه (پایه هفتم) برگزار شده است.

سوالات شامل ترم اول و ترم دوم و در بیشتر موارد همراه با پاسخ تشریحی می باشد.

 سوالات شامل دروس : ریاضی، علوم تجربی، زبان و ادبیات فارسی،، زبان انگلیسی، عربی، قرآن، معارف اسلامی، مطالعات اجتماعی، کاروفناوری، تفکر و سبک زندگی می باشد که به همراه پاسخنامه آن ارائه شده است.

بعضی دروس شامل پاسخنامه تستی و بعضی دروس شامل پاسخنامه تشریحی می باشد، که پاسخ های تستی دارای جواب انتهایی است و در اختیار شما قرار داده شده است.این سوالات طوری طراحی شده است که برای تمام دانش آموزان با بهره های هوشی متفاوت قابل درک و حل می باشد.

برچسب : هفتم ، متوسطه یک، نمونه سوال، امتحان، پاسخنامه، ترم اول ، ترم دوم، سوالات قرآن، سوالات معارف اسلامی، سوالات زبان و ادبیات فارسی، سوالات عربی، سوالات زبان خارجی ، سوالات علوم تجربی، سوالات ریاضیات، سوالات سلامت، سوالات مطالعات اجتماعی، سوالات فرهنگ و هنر ، سوالات کاروفناوری، سوالات تفکر ، سوالات سبک زندگی، سوالا ت تفکر و سبک زندگی، پاسخنامه تستی ، پاسخنامه تشریحی، تستی، تشریحی، جواب آخر، نمونه سوالات هفتم ، ترم اول ، ترم دوم
 دانلود سوالات قرآن،دانلود سوالات معارف اسلامی،دانلود سوالات زبان و ادبیات فارسی،دانلود سوالات عربی،دانلود سوالات زبان خارجی ،دانلود سوالات علوم تجربی،دانلود سوالات ریاضیات،دانلود سوالات سلامت،دانلود سوالات مطالعات اجتماعی،دانلود سوالات فرهنگ و هنر ،دانلود سوالات کاروفناوری،دانلود سوالات تفکر ،دانلود سوالات سبک زندگی،دانلود سوالات تفکر و سبک زندگی،دانلود پاسخنامه تستی ،دانلود پاسخنامه تشریحی، تستی، تشریحی،دانلود جواب آخر،دانلود نمونه سوالات هفتم ،دانلود سوالات ترم اول ،دانلود سوالات ترم دوم

دانلود نمونه سوالات قرآن،دانلود  نمونه سوالات معارف اسلامی،دانلود نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی،دانلود  نمونه سوالات عربی،دانلود نمونه سوالات زبان خارجی ،دانلود نمونه سوالات علوم تجربی،دانلود نمونه سوالات ریاضیات،دانلود نمونه سوالات سلامت،دانلود  نمونه سوالات مطالعات اجتماعی،دانلود نمونه سوالات فرهنگ و هنر ،دانلود نمونه سوالات کاروفناوری،دانلود نمونه سوالات تفکر ،دانلود  نمونه سوالات سبک زندگی،دانلود نمونه سوالا ت تفکر و سبک زندگی

 دانلود کلیه  نمونه سوالات کلاس هفتم مدرسه
50,000ریال